^ Наверх

Пилявський замок

Адреса:
Пилявський замок

Замок містився на правому боці ріки Іква. На початку 20ст тут були руїни двох башт, будинку між ними з брамою. Дослідник Сіцинський, пише замок був квадратний в плані, з довжиною боків 50м. Кожен поверх мав п'ятигранне склепіння. 1640 замок належав Ядвизі Белзькій, пізніше — Чарторийським, Чарнецьким. У XIX ст. ще був жилим. Восени 1648р Хмельницький здобув Пилявський замок, в якому проводив переговори з поляками чекаючи на кримську допомогу. Замок був взятий хитрощам. Після пожежі власником було розібрано дві замкові башти, бо шукав він скарби. Відтоді замок вже не відроджувався і поступово руйнувався.

Джерело: Пилявський замок - [Електронний ресурс]: – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Палац_Погорських . Пилява - [Електронний ресурс]: – Режим доступу: http://ukraine.kingdom.kiev.ua/region/22/pylyava.php