^ Наверх

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

Адреса: вулиця Проскурівського Підпілля, 139
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія

Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія — вищий педагогічний навчальний заклад I—IV рівнів акредитації в Хмельницькому, один із найдавніших в області.

Історія

Заснований в Проскурові у 1921 році як педагогічні курси. За час свого існування декілька разів змінював свій профіль: учительські курси, педагогічне училище, педагогічний коледж, гуманітарно-педагогічний інституту та, нарешті, гуманітарно-педагогічна академія.

З 12 жовтня 1921 року заклад функціонував як педагогічне училище. 11 липня 2000 року рішенням Державної акредитаційної комісії України (протокол № 28) статус навчального закладу змінено, йому присвоєно назву «Хмельницький гуманітарно-педагогічний інститут» (Постанова Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2000 року № 1759). 1 лютого 2006 року заклад реорганізовано в Хмельницьку гуманітарно-педагогічну академію.

У липні 2003 року успішно пройдено акредитацію за IV ОКР — магістр за спеціальністю «Управління навчальним закладом» та III ОКР — спеціаліст за спеціальністю «Філолог. Викладач англійської (німецької) мови та літератури». З 2004 року здійснюється підготовка магістрів за спеціальностями «Початкове навчання», «Дошкільне виховання», «Музика». У листопаді 2007 року ВНЗ акредитовано в цілому як вищий навчальний заклад за IV рівнем акредитації та збільшено обсяги прийому студентів відповідно до потреб регіону.

Напрями підготовки

Підготовка спеціалістів ведеться за чотирма освітньо-кваліфікаційними рівнями:

«молодший спеціаліст»,

«бакалавр»,

«спеціаліст»,

«магістр».

Випускники отримують спеціальності:

«Вихователь дітей дошкільного віку»,

«Вчитель початкових класів»,

«Вчитель музики, етики та естетики»,

«Філолог, викладач іноземної мови та зарубіжної літератури»,

«Вчитель образотворчого мистецтва, дизайнер»,

«Вчитель хореографії, фізичного виховання (або — іноземної мови)».

Структура академії

В академії навчається близько 2,5 тис. студентів. Науково-педагогічний колектив академії — це 20 докторів наук, 52 кандидати наук, 140 магістрів. Академія співпрацює з 43 вищими навчальними закладами та науковими установами України та світу.

У закладі обладнано всі нормативно необхідні для навчального процесу аудиторії, навчальні кабінети та лабораторії, методичні кабінети, кафедральні приміщення, в наявності спортивний та тренажерний зали, спортивні майданчики та стадіон, зали хореографії, комп'ютерні класи та клас комп'ютерного аранжування, навчальні майстерні, їдальня, актовий зал (клуб), редакційно-видавничий відділ, інформаційно-методичні центри, мікроцентр розвитку дитини, психолого-педагогічний клуб, екологічна студія «Зелена планета» та ін. Є приміщення для роботи органів студентського самоврядування, медичний пункт, стоматологічний кабінет, музей історії академії, музей народного декоративно–ужиткового мистецтва, кімнати відпочинку.

Бібліотека нараховує 120 тисяч томів навчальної, методичної та художньої літератури. Читальний зал має 150 робочих місць. Функціонує читальний зал на 40 місць в гуртожитку. До послуг працівників та студентів електронна компакт-бібліотека, локальна електронна мережа з виходом у світову інформаційну мережу Інтернет.

Студентська їдальня, буфет обслуговують студентів та викладачів гарячими сніданками та обідами. Гуртожиток на 680 місць практично задовольняє потреби в ньому всіх студентів з інших міст, сіл.

Структура академії представлена трьома факультетами, одинадцятьма кафедрами (в тому числі п'ятьма випусковими).

Основним базовим структурним підрозділом академії є педагогічний коледж.

В академії та її структурному підрозділі ведеться підготовка фахівців з вищою освітою за двома напрямами та шістьма спеціальностями за І-IV освітньо-кваліфікаційними рівнями, в тому числі акредитовані за IV ОКР такі спеціальності:

8.000009 «Управління навчальним закладом»,

8.010101 «Дошкільне виховання»,

8.010102 «Початкове навчання»,

8.010103 «Педагогіка і методика середньої освіти. Музика».

Для реалізації наукових напрямів діяльності в академії створено:

Регіональну лабораторію професійної ступеневої підготовки початкової ланки освіти Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України.

Регіональну лабораторію соціально-педагогічних проблем адаптації студентів до навчання в умовах їх ступеневої підготовки у вищому педагогічному навчальному закладі I—IV рівнів акредитації Університету менеджменту освіти НАПН України.

Регіональну лабораторію проблем філософії освіти Інституту вищої освіти НАПН України.

Подільське відділення Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Т. Рильського НАН України.

Джерело: Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія.- [Електронний ресурс]: – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Хмельницька_гуманітарно-педагогічна_академія . Офіційна веб-сторінка вишу: http://www.kgpa.km.ua/?q=about .