^ Наверх

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

Адреса: вулиця Шевченка, 46
Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького

 

Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького — вищий державний навчальний заклад IV рівня акредитації в місті Хмельницькому.

Історія

Свій життєпис Національна академія державної прикордонної служби України розпочинає з 14 грудня 1992 року, коли відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України  № 700 було створено Інститут Прикордонних військ України. 

У 1995 році на базі Інституту Прикордонних військ України створено Академію Прикордонних військ України  та розпочинається підготовка офіцерів керівного складу.

4 серпня цього ж  року Постановою Кабінету Міністрів України Академії присвоєно ім’я Богдана Хмельницького.

29 квітня 1999 року академію відвідав Президент України Л.Д. Кучма. Результатом цього візиту та своєрідною оцінкою діяльності стало присвоєння академії статусу Національної.

6 лютого 2002 року прем’єр-міністр України Кінах А.К. від імені Президента України вручив академії Бойовий Прапор частини.

А вже у серпні 2003 року в зв’язку з реформуванням Прикордонних військ у Державну прикордонну службу України академія отримала назву Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.

Не зважаючи на невеликий в історичному вимірі термін існування, академією підготовлено та направлено в органи охорони державного кордону більше 10 тисяч висококваліфікованих офіцерів-прикордонників.

Інформація

Національна академія Державної прикордонної служби України (далі Академія)- багатопрофільний навчальний заклад,  що здійснює підготовку фахівців для Державної прикордонної служби України. Академія має у своїй структурі 5 факультетів, 26 кафедр,  центр підвищення кваліфікації персоналу, ад'юнктуру, докторантуру, а також підрозділи управління і забезпечення навчального процесу.

Відповідно до отриманих ліцензій академія проводить підготовку фахівців з вищою освітою за державним замовленням та за кошти фізичних і юридичних осіб з наступних спеціальностей:

–«Охорона та захист державного кордону»(«Безпека державного кордону»);

–«Військове управління (за видами збройних сил)»;

–«Правознавство»;

–«Право»;

–«Правоохоронна діяльність»;

–«Філологія»;

–«Психологія»;

–«Автомобільний транспорт»;

–«Телекомунікації та радіотехніка»

Форма навчання: денна та заочна.

Рівні вищої освіти: початковий рівень (короткий )цикл вищої освіти, перший (бакалаврський) рівень, другий (магістерський), третій (освітньо-науковий) рівень, науковий рівень.

Ступені вищої освіти:

1) молодший бакалавр;

2) бакалавр;

3) магістр;

4) доктор філософії;

5) доктор наук.

Факультети в академії:

- підготовки керівних кадрів;

- охорони та захисту державного кордону;

- правоохоронної діяльності;

- іноземних мов і гуманітарних дисциплін;

- інженерно-технічний факультет.

В академії працює чотири спеціалізовані вчені ради із семи спеціальностей у військовій, технічній, педагогічній, психологічній галузях та галузі державного управління. Відкрито докторську раду з правом прийняття та захисту дисертацій з державного управління та юридичних наук.

Підтримуються тісні зв'язки з провідними вузами США, Великої Британії, Угорщини, Польщі, Туреччини.

В системі післядипломної освіти прикордонників інтенсивно розвивається дистанційна форма підвищення кваліфікації.

Ректори Академії

Генерал-полковник Олексієнко Борис Миколайович (1993–1999)

Генерал-майор Голінко Володимир Васильович (1999–2002)

Генерал-лейтенант Райко Валерій Вікторович (2002–2014)

Генерал-майор Шинкарук Олег Миколайович (2014-)

Контактні дані

Адреса: 29003, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46

 Телефони: (0382) 79-59-11, 72-08-02, 69-02-00

 Веб-сайт: http://nadpsu.edu.ua/ E-mail: x-lopi@mail.ru

Джерело: 1. Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.- [Електронний ресурс]: – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Національна_академія_Державної_прикордонної_служби_України_імені_Богдана_Хмельницького . 2.